Talot ja asuminen
korpikylän monimuotoinen ilme
Ta

Erkka ja molybdeeni  |  Kaivostyö |  Kiven kulku   |  Kaivosyhdyskunta  |  Höyryvoimalaitos  |  Rikastamo
Kaivosveturi  | Talot ja asuminen  |  Vuoksenniska Oy  | Ammattiyhdistykset  |  Harrastustoiminta  |  Sotavankileiri
  Tauno Harkonmaan kertomus |  Jan-Christian Lupanderin kertomus  |  Ilmavalokuva kaivosalueesta
 Ritva Varis: Alvar Aallon tyyppitalot MätäsvaarassaKaivosnäyttämö ja Lieksan Vaskiviikot 
 Jatkosodan suurhyökkäys  | Osasto Kuhlmey  jatkosodassammeKaivosteollisuus ei ole pysyvää, kuten jokin uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävä teollisuus. Tästä syystä kaivosteollisuudessa on yleensä vältetty pääomia nieleviä sijoituksia, ellei voida olla varmoja esiintymän kannattavuudesta myös pitkällä tähtäyksellä. Tämä on merkinnyt yleensä tinkimistä työntekijöiden mukavuutta ja viihtyvyyttä lisäävissä asioissa. Tässä mielessä Vuoksenniska yhtiötä ei voida pitää kitsaana. Toisaalta yhtiön oli pakko houkutella työväkeä korpikaivokseensa aikana jona työvoiman saanti oli kaikkea muuta kuin helppoa.

Kuva: Muuttajat rivitalolla sekä kaivokselle hissipihaan kulkeva tie rivitalojen välissä

Kaivosalueella voidaan arvioida asuneen suurimman tuotannon aikana n. 1000 henkeä. Luku on saattanut ajoittain nousta suuremmaksikin. Tarkkoja lukuja ei ole ollut käytettävissä. Kaikki työssä olleet eivät asuneet yhdyskunnan alueella vaan huomattava osa kävi kauempaa Mätäsvaarassa työssä. Kaiken kaikkiaan yhtiön omistuksessa on 347,6 ha maata, josta 230 ha tuottavaa metsää. Rakentamisen jakaa rautatielinja kahtia. Yhdyskunta rajoittuu etelässä Mätäsvaaran, vaaroihin, harjanteisiin ja pohjoisessa purolaaksoon, jonka puro virtaa Rautatien pohjoispuolella. Idästä länteen lukien sijaitsevat tehdasrakennukset: rikastuslaitos, murskaamo ja verstas, sen jälkeen hallintorakennukset: konttori, klubi, terveystalo, konttoristien asuntoja sekä mestarien asunnot. Hieman luoteeseen päin sijaitsee ryhmä, jossa ovat johtajien asunnot sekä kaksi taloa, joissa on virkamiesten asuntoja. Mätäsvaara - Vieki -tien läntisellä puolella on ryhmä työläisten asuntoja. Rautatien eteläpuolella on varsinainen kaivosalue monttuineen, kaivostupa sekä sen jälkeen Lieksa Nurmes -tien varressa työläisten ja työnjohtajien asuntoja, työläisten ruokala, toimitalo, voimalaitos, kauppoja sekä jälleen runsaasti työläisten asuntoja.

Selvitysteksti jatkuu allaolevien kuvien jälkeen...

Olen kerännyt tähän talotyyppejä Mätäsvaarasta ja tietoja niistä. Alueen kiinnostava ja monimuotoinen talotyypistö pitää sisällään mm. myös kuuluisan suomalaisen arkkitehti Alvar Aallon ja hänen suunnittelutoimistonsa tuotteita, Ahlströmin talotehtaan valmistamia elementtitaloja, ns.lamellitalot. Puumies-lehti ja Ritva Varis  on tehnyt mainion artikkelin Alvar Aallon talot Mätäsvaarassa  tästä aiheesta v. 2007. Kun kaivos lopetettiin vuonna 1947,  taloja alettiin purkaa ja siirtää. Mm. Haverin kultakaivoksen alueelle on siirretty entisiä Mätäsvaaran taloja . JT


Tämä 20-luvun hirsinen  ratavartija-tyyppitalo jäi maantien varteen radan oikaisun vuoksi.
 

 Kapeat, pitkät Aliinankujan talot

C- talo Siilotiellä

Rikastamo, hiekkavalli ja siilot
Vintturiparakki hissipihalla

Huoltoparakki hissipihalla. Tässä
parakissa oli peseytymistilat ja
pukukaapit kaivosmiehilleKaivoshissirakenteet seisoivat
kuilujensa päällä hissipihalla.
Oikealla norjalaismallinen henkilöhissi, vasen malmihissi.
Pieni vaja henkilöhissin takana
on vielä pystyssä. Siitä kulkivat
kaivoksen työntekijät alas kaivokseen

.

Viekki, kaunis, vanha asema purettiin 60-luvulla tuntemattomasta syystä.


Työnjohtajientalo,Siilotiellä


Rivitalo,Varpasentie Höyryvoimalaitos,Viekintie. Sementtitiili/betonirakennus
50 metrisine. piippuineen.
Hallissa oli Stahl-höyryturbiini sekä Yarrow- höyrykattilaHerrojen klubirakennus
Heiskarin kauppa sijaitsi  Viekiin vievän maantiennotkon rinteellä
Korjaamorakennus ja sen työmiehet , taustalla kartiomurskaamo


Esikuntatalo Konnanvaaralle nousevan tien varrella oli yksi ensimmäisistä isoista hirsitaloista.


Johtaja ja insinööritalo  Siilotie


Lääkärintalo SiilotielläPesularakennus jossa vintillä oli pyykinkuivaustila, Siilotie


Arkkitehti Alvar Aallon toimiston  elementtitalot muodostavat
Varpasentien Nurmeksen puoleisen pään ehjän kokonaisuuden. Taloissa oli mm. hellan avulla lämpiävät vapaakiertoiset lämpöpatterit.Lautarakenteisia parakkeja
oli koulu ja- asuinkäytössä
Johtaja Zeidlerin mukaan Mätäsvaarassa oli yhteensä 83 asuinrakennusta, joissa 110 huoneistoa vesijohtoineen ja viemäreineen sekä suuri osa myöskin varustettuna keskuslämmityksellä. 23 teollisuusrakennusta ja 2 huoltorakennusta. Lisäksi on vedetty vesi- ja viemärijohtoja yhteensä 8,2 km sekä rakennettu 3 km normaaliraiteista rautatietä ja 5,7 km maantietä. Perheelliset mätäsvaaralaiset olivat asunnon suhteen paremmassa asemassa kuin naimattomat. Naimattomat miehet asuivat parakeissa tai ympäristön taloissa. Terveydenhoitohenkilöstöä, konttorin naisia ja opettajaa varten oli hieman parakkia parempi asuntola. Eräänlaisena vastaanottoasuntolana toimi alueen vanhin rakennus, esikunnaksi kutsuttu hirsinen rakennus siipineen. Asukkaiden mielestä yhtiö peri vuokraa asunnoistaan tuon ajan hintatasoa ajatellen varsin kohtuullisesti. Yhtiön maksamat verot omistamistaan kiinteistöistä olivat vähäiset verrattuna kaivoksen veroihin. Vero vaihteli 1800 -  5000 mk vuodessa. Kiinteistötulot vaihtelivat n. 18 000 - n. 63 000 mk vuodessa.