Malmin rikastus
syanidia ja flotaatiota


Erkka ja molybdeeni  |  Kaivostyö |  Kiven kulku   |  Kaivosyhdyskunta  |  Höyryvoimalaitos  |  Rikastamo
Kaivosveturi  |  Talot ja asuminen  |  Vuoksenniska Oy  | Ammattiyhdistykset  |  Harrastustoiminta  |  Sotavankileiri
 Ritva Varis: Alvar Aallon tyyppitalot Mätäsvaarassa Kaivosnäyttämö ja Lieksan Vaskiviikot
Tauno Harkonmaan kertomus |  Jan-Christian Lupanderin kertomus  |  Osasto Kuhlmey jatkosodassamme |
Ilmavalokuva kaivosalueesta |  Karttapiirros sodanaikaisesta Mätäsvaarasta | Etusivulle |


Vasemmalla kartiomurskaamo, keskellä varastosiilot, oikealla rikastamo ja hiekkavalleille vievä jätehiekan pumppausrakennelma

Rikastamon yläkerrassa sijainneet suuret kuulamyllyt jauhoivat malmin hienoksi hiekaksi josta molybdeeni erotettiin flotaatiomenetelmällä, prosessissa käytettiin hyväksi mm. Flotolia ja natriumsyanidia. Jäännös pumpattiin veden kanssa jätehiekka-alueelle. Rikastamon tarvitsema runsas vesimäärä saatiin noin kahden kilometrin päästä  Konnanlammesta. Siellä olleelta pumppuasemalta vesi johdettiin ensin voimalaitokselle ja edelleen rikastamolle puurakenteisessa putkessa, joka oli halkaisijaltaan 35 cm.  

Yllä: Vasemmalla kartiomurskaamo, keskellä varastosiilot, oikealla rikastamo sekä hiekkavallit.  Oikealla aito Mätäsvaaran rikastamossa käytetyn syanidin tynnyri. Syanidia oli tynnyrissä 50  kg.  Sota-aikana ei mitään mennyt hukkaan, tynnyrin irtileikatuista kansista oli valmistettu mm. kattopaanuja. Tästä tynnyristä oli tehty säilytysastia jolloin siihen oli liitetty kahvat.


Jätevesi johdettiin rikastamolta 7 km pituista jäteojaa pitkin Viekijärveen. Mätäsvaaran kaivoksen malmin molybdeenihohteen pitoisuus on ollut huomattavan alhainen, sillä vain yhtenä toimintavuonna se nousi yli 0,2%:n. Yleensä se oli reilusti tämän alapuolella, pienimmillään pitoisuus oli 0,11%. Puhtaan molybdeenin osuus jää vielä näitäkin pienemmäksi, koska molybdeenihohteessa rikkiä on n. 40% ja molybdeeniä vain 60%.
Yllä:  Rikastamo jätehiekkavalleilta nähtynä, oikealla kartiomurskaamosta tulleen kiven varastosiilot, joista vain
oikeanpuoleinen siilo oli käytössä. Alla: Hieno jäännöshiekka muodosti  valleja, jotka vieläkin ovat, tosin  kovastikin huvenneina olemassa.
Rikastamon laitteita.  2 kuulamyllyä, 1940 mm Ø x 2250 mm sisämitat. Uudella vuorauksella. n=22. Moottorit 130 kw n=980, hammasvaihteet 960/40. Dorr- D S F X luokittelija  6` x 25`, 30 iskua/min. Moottori 11 kw n=720, kiilahihna.

2 ryhmää, jossa 5 kpl Denver-malli Boliden vaahdotuskennoja, kummassakin (kaksois), 1100 x 11000 mm kumpikin. Moottorit 7,5 kw, n=950 (kaksoiskennoa kohden) kiilahihnat. 1 Denver -malli
Boliden vaahdotuskennoja, kummassakin (kaksois), 1100 x 11000 mm kumpikin. Moottorit 7,5 kw, n=950 (kaksoiskennoa kohden) kiilahihnat. 1 Denver -malli Boliden vaahdotuskennoja, kummassakin (kaksois), 1100 x 11000 mm kumpikin. Moottorit 7,5 kw, n=950 (kaksoiskennoa kohden) kiilahihnat 2 kpl keskipakoispumppua, Karhula-Z-Laval  50 l/min, nostokorkeus 25 m v.p. Moottori 2,3 kw n=2850, suoraan kytketty.
Alla: Rikastamon henkilökuntaa taustanaan hiekanpoistoputkiston tukirakenteita ja hiekkajätevallit
Keskipakoispumppu Landsverk 200 l/min, nostokorkeus 16 m v.p. Moottori 3 kw, n=2780, suoraan kytketty. 2 kpl keskipakoispumppua, Karhula-Z-Laval 50 l/min, nostokorkeus 25 m v.p. Moottori 2,3 kw n=2850, suoraan kytketty. Kosketussäiliö, puusta. Moottori 3 kw, n=925, kiilahihna. 15`Macintosh- pneumaattinen vaahdotuskenno. Hammasvaihdemoottori 1430/89 kierrosta/min, ketjukäyttö. Denver -malli Boliden vaahdotuskennoja, kummassakin (kaksois), 1100 x 11000 mm kumpikin. Moottorit 7,5 kw, n=950 (kaksoiskennoa kohden) kiilahihnat. 5  Geco-tasosuodinta. Kuivausuuni. 2 kpl 6" Wilfley- (Sala) -lietepumppuja 70 kw, n= 1480, kiilahihna.