Lieksan Mätäsvaaran molybdeenikaivos 1939-1947
Metka Taide- ja Kulttuuriyhdistys ry
 

 Kulta-Erkan löytö -molybdeeni |  Kaivostyö |  Kiven kulku   |  Kaivosyhdyskunta  |  Höyryvoimalaitos  |  Rikastamo
Kaivosveturi  |  Talot ja asuminen  |  Vuoksenniska Oy  | Ammattiyhdistykset  |  Harrastustoiminta  |  Sotavankileiri
 Ritva Varis: Alvar Aallon tyyppitalot Mätäsvaarassa Kaivosnäyttämö ja Lieksan Vaskiviikot
Tauno Harkonmaan kertomus |  Jan-Christian Lupanderin kertomus | Ilmavalokuva Mätäsvaarasta
  Tulosta tästä karttapiirros sodanaikaisesta Mätäsvaarasta Etusivulle 
Kaivossivut perustuvat Lieksan kaupungin v.1984 teettämään ja tutkija Annikki Littusen tekemään laajaan Mätäsvaara
-selvitykseen,
sekä omiin kokemuksiini harvinaisessa kaivoskylässä. Ensimmäisen version kaivossivustoista tein v.1994
muuntamalla tekstiliuskat html-muotoon. Olen ylläpitänyt ja päivittänyt vuosittain sivustoja uusilla esiintulleilla tiedoilla

ja kuvilla veloituksetta tukena kylälle jo yli 29 vuotta!  Isompi vuosittainen päivitys otti helposti parisen viikkoa aikaa.
Sivut ovat tarkoitetut
muistilähteeksi ja lähihistorian tallenteeksi. 


Copyright © Juha Tolvanen 2023
Perheeni muutti vuonna 1979 Helsingistä Pohjois-Karjalaan Lieksan Mätäsvaara-Varpasen sodanaikaiseen kaivoskylään. 
Kunnostimme kaivoksen johtajan ja kaivosinsinöörin kahden perheen  paritalon ( Typ 5 ) asunnoksemme.     
Vuonna 1985 
kehitin ideani kaivoskonserteista kylätapahtumaksi akustisesti hienolle Forsströmin louhokselle yhtenä kylän julkisuusprofiiliileista.  Konsertit käynnistyivät vuonna 1995 yhteistyössä  Lieksan kaupungin, Lieksan Nuorisopuhallinorkesterin,  Lieksan Vaskiviikkojen sekä Varpasen kyläyhdistyksen talkootöinä, alkuun satapaikkaisella katsomolla. Ensimmäinen esiintyjäryhmä kelluvalla lavalla oli puhallinorkesteri Ameriikan Poijjat -USAn Minnesotasta. Kaivoskonserttien lisäksi syntyivät kaivospolku opasteineen, kaivosnäyttely pienoismalleineen, esitteet ja julisteet.

K
yläaktiivien isoin ponnistuksin ja Lieksan kaupungin tuella voitiin toteuttaa Forsströmin  louhoksella todella suosittuja Lieksan Vaskiviikkojen elokuisia konsertteja 26 vuotta !  Kiitämme yleisöämme, tukijoitamme sekä kyläaktiiveja menneistä vuosista.  Suomen toiseksi suurin sodanaikainen kaivoskylä Mätäsvaara-Varpasessa on rakennuskannaltaan eheä ja pitää sisällään muunmuassa   Alvar Aallon tyyppitalot Mätäsvaarassa


Metka Taide- ja Kulttuuriyhdistys ry osti
kaivoksen ja 3,3 hehtaarin määräalan
Tornator Oyj:lta 29.8.2023.


Vuonna 2022 perustettu Metka Taide- ja kulttuuriyhdistys ry kehittää kulttuuritoimintaa Lieksassa ja Pohjois-Karjalassa. Kulttuuritoiminnan tärkeys nähdään erityisesti haja-asutusalueella.

Metka Taide- ja kulttuuriyhdistys ry:n taidetoimijat olivat mukana Taiken rahoittamassa Metakka hankkeessa, jossa taidetta ja kulttuuria tehtiin haja-asutusalueen kylissä. Yksi kylistä oli Mätäsvaara ja yksi Teatteribussi esityksen kohtauksista näyteltiin Mätäsvaaran kaivoksessa. Kaivoksella ei useaan vuoteen ollut esitystoimintaa ennen tätä. Samassa yhteydessä todettiin, kuinka jyhkeä ja akustisesti eriomainen näyttämö oli nelikymmenmetristen pystysuorien kallioseinämien, avolouhoksen veden täyttämän laguunin ja sen äärellä sijaitsevassa katsomossa.

Tavoitteena on kehittää Mätäsvaaran kaivosteatteria siten, että siellä voisi jatkaa konsertteja ja teatteritoimintaa. Suunnitelmana on kunnostaa olemassa olevia rakenteita ja uudistaa tiloja mahdollistamaan monipuolisen ja rikkaan kulttuuritoiminnan Mätäsvaaran alueella. Samalla tuetaan Mätäsvaaran kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtuurisesti ainutlaatuista aluetta.

AALTOLIIKE
toimii Lieksan Mätäsvaaran vanhan kaivosmiljöön kunnostamiseksi ja teatteritoiminnan
palauttamiseksi
kaivosnäyttämölle. 

Metka Taide- ja Kulttuuriyhdistys ry
:n tavoitteena on vahvistaa haja-asutusalueen kulttuuripalveluja.

 Sivupäivitysversio n:o 12.  9/ 2023 /JT